Nguyễn Văn Tuôi, Thị Trấn Bến Lức, Tỉnh Long An
Đông
Km 1932, quốc lộ 1A, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
Đông - Bắc